alpforex

alpforex

ผู้เยี่ยมชม

alpforexmarketing@gmail.com

  วิธีเล่น Forex คือต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้าง? (17 อ่าน)

10 พ.ค. 2567 16:57

<p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi;">วิธีเล่น </span>[size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi]Forex [/size]<span lang="TH" style="font-size: 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi;">คือต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้าง</span>[size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi]?[/size]

<p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;">หากคุณเป็นเทรดเดอร์มือใหม่อาจสงสัยว่า</span><span lang="TH" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi;">วิธีเล่น </span>[size= 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi]Forex [/size]<span lang="TH" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi;">คือเริ่มต้นอย่างไร ต้องทำอะไรก่อน ควรเรียนรู้อะไรบ้าง หากเป็นมือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าต้องเริ่มอย่างไรก่อนดีที่สุด สิ่งแรกที่ควรทำคือการหาความรู้ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับตลาดฟอเร็กซ์เพื่อการซื้อขายได้อย่างถูกต้อง คู่สกุลเงินของต่างประเทศมีความผันผวนหรือความแตกต่างอย่างไร ทำความเข้าใจภาพรวมของการเทรดเกี่ยวกับทิศทางที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รู้จักการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเทคนิค</span>[size= 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; color: red] (<span lang="TH">ลิงก์ไป วิเคราะห์เชิงเทคนิค[/size])</span><span lang="TH" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi;">และตรวจสอบทางการเงินที่พัฒนาขึ้นเพื่อการลงทุนซื้อขายในระยะยาวและมีความแม่นยำมากขึ้น</span>

<p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi;">จุดประสงค์ที่แท้จริงในการเทรด </span>[size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi]Forex [/size]<span lang="TH" style="font-size: 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi;">คืออะไร</span>[size= 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi]?[/size]

<p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;">สำหรับ</span><span lang="TH" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi;">จุดประสงค์ที่แท้จริงในการเทรด </span>[size= 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi]Forex [/size]<span lang="TH" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi;">คือผลกำไรเป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งออกเป็น 3 วัตถุประสงค์</span>

<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]-->[size= 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol]<span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> [/size]</span></span><!--[endif]--><span lang="TH" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi;">เพื่อการใช้งานหรือการนำไปทำธุรกรรมทางการเงินหรือการลงทุน เช่นการท่องเที่ยวต่างประเทศ ซื้อของออนไลน์จากจากต่างประเทศ</span>

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]-->[size= 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol]<span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> [/size]</span></span><!--[endif]--><span lang="TH" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi;">เพื่อการป้องกันความเสี่ยง เช่น การทำสัญญาซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศเอาไว้ล่วงหน้าทั้งนี้ต้องการเลี่ยงความผันผวนในอนาคต</span>

<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]-->[size= 14.0pt; line-height: 107%; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol]<span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> [/size]</span></span><!--[endif]--><span lang="TH" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi;">เพื่อต้องการสร้างรายได้ เช่น การลงทุนในระยะสั้นเพื่อต้องการหาโอกาสจากการทำกำไรช่วงระยะเวลาที่มีความผันผวนในสกุลนั้น</span>

<p class="MsoNormal"><span lang="TH" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;">ปัจจุบันการ</span><span lang="TH" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi;">การเทรด </span>[size= 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi]Forex [/size]<span lang="TH" style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi;">คือ การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีความผันแปรของสกุลเงินและมีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมือง เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย ทั้งนี้มีสกุลเงินใหญ่ ๆ เป็นที่นิยมโดยเฉพาะ </span>[size= 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cordia New',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi]USD<span lang="TH">ฟอเร็กซ์มีความเปลี่ยนแปลงของราคาค่อนข้างรวดเร็วจึงมีโอกาสสร้างกำไรภายในระยะสั้น จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ชอบกำไรเร็วได้เงินไว[/size]</span>

184.22.101.69

alpforex

alpforex

ผู้เยี่ยมชม

alpforexmarketing@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้